06 آبان 1399 14:32
گیربکس چیست؟

گیربکس چیست؟    گیربکس می‌تواند در ازای کاهش دور، گشتاور را افزایش...

گيربكس CEW Worm Gear Reducer تیپ30

CEW گیربکس های این کیربکس ها ساخت کشور چین دارای یکسال گارانتی وخدمات...

گيربكس CEW Worm Gear Reducer تیپ50

CEW گیربکس های این کیربکس ها ساخت کشور چین دارای یکسال گارانتی وخدمات...

گيربكس CEW Worm Gear Reducer تیپ75

CEW گیربکس های این کیربکس ها ساخت کشور چین دارای یکسال گارانتی وخدمات...